AKTUELT SOM INDLÆG

VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG EURO

Hvis euroen skal gøres bæredygtig og det europæiske projekt fremtidssikres, er der to ting vi må vinke farvel til: den selvretfærdige, nationalromantiske moralisering over ’de andre’, og de neoliberale laissez-fairy tales om markedernes automatiske ligevægtstendenser. De finansielle markeder redder ikke EU, heller ikke selvom de skulle få endnu friere spil, end de har haft tidligere. Men der findes en løsning.

Read More

SKRUMP DIG FREM!

De rettroende vil hævde, at det sidste årtis stramme sparepolitik har bragt orden i det europæiske hus og fået styr på de værste udskejelser i eurozonens periferi. Men der er to markante problemer med den fortælling: Det er analytisk ikke korrekt. Og selv hvis det var, har prisen været alt for voldsom.

Read More

EUROEN SOM SPÆNDETRØJE

Den økonomiske og monetære union (ØMU) fratager euro-landene adgang til de centrale makroøkonomiske tilpasningsmekanismer, og derfor er de finansielle og handelsmæssige ubalancer imellem EU landene blevet langt større end de ellers ville have været.

Read More

FINANSIEL INTEGRATION DRIVER EUROENS UBALANCER

Når årsagerne til de store makroøkonomiske ubalancer i EU diskuteres, er der oftest fokus på at forskelle i landenes lønudvikling skaber kroniske handelsunderskud i syd og handelsoverskud i nord. Den forklaringsmodel overser desværre fuldstændig, at den finansielle integration fra 1980erne og frem har gjort, at det faktisk er kapitalbevægelser på tværs af landegrænser der spiller langt den største rolle i de dynamikker, der skaber ubalancerne.

Read More

UMÅDEHOLD ELLER SELVRETFÆRDIGHED?

Økonomer kan langt hen ad vejen blive enige om, at makroøkonomiske ubalancer var og er euroens store problem. Men så rækker enigheden ikke længere. Den dominante opfattelse – at det er sydeuropæernes skyld – er udtryk for en forbløffende reduktionisme, som ikke har meget med makroøkonomisk analyse at gøre.

Read More

EUROEN I PROBLEMER

Det er ikke finanspolitisk uansvarlighed, der ligger til grund for euroens problemer, men derimod systematiske, makroøkonomiske ubalancer mellem medlemslandene. Vi nærmer os sidste udkald for reformer, der har et reelt potentiale for at bringe euroen på ret kurs.  

Read More

rulletrappe

DET FORGÆLDEDE DANSKE FOLK

Danskerne er verdens mest forgældede folk. Med en samlet gældsmængde, der er mere end tre gange så høj som det samlede bruttonationalprodukt, er vi allesammen dybt afhængige af en finanssektor, der ikke bare kræver større og større dele af vores årlige indtægt i renter og gebyrer, men også, på grund af sin risikable og højtgearede investeringsstruktur, risikerer at kaste resten af økonomien ud i en dyb krise.

Read More

VI HAR FORSØMT DET VIGTIGSTE OPGØR EFTER FINANSKRISEN

Lørdag 15. september 2008 indvarslede et tabt årti. Det kan vi konstatere her ti år efter, at Lehman Brothers gik konkurs og udløste en global finanskrise, der bragte flere års økonomisk recession og massearbejdsløshed. Og som i øvrigt ligeledes hidkaldte en katastrofal europæisk sparepolitik og en kriserespons, der satte fut under udviklingen i den allerede galoperende ulighed.

Read More

ØMU REFORMER I BLINDGYDE

Franskmændene frygter med god grund, at Emmanuel Macrons visioner for øget europæisk integration falder fuldstændig til jorden – og at de med sig ned tager ethvert håb, EU-Kommissionen og ligesindede måtte have om væsentlige reformer af den Økonomiske og Monetære Union, der ligger til grund for euroen. Men ret beset er reformprojektet allerede faldet. Tilbage står spørgsmålet, om det lykkes at lyddæmpe braget en smule.

Read More

DRAMAET UNDER RADAREN: EU’S KAPITALMARKEDSUNIONEN

Trods årtiers snak om kapitalens fri bevægelighed, så er kapitalmarkederne i Europa fortsat stærkt fragmenterede. Det skal en ny EU’s nye kapitalmarkedsunion råde bod. Initiativet sælges til borgerne som et projekt, der handler om at skabe vækst og arbejdspladser. Men først og sidst handler det om at fremme lønsomheden i den europæiske finanssektor på bekostning af regulering. Et af værktøjerne er såkaldt sekuritisering, der anses som en central faktor bag finanskrisen.

Read More


testindlæg 2

,nfvd,fnvz,nkfk f fhskfhkjdhfkj dh fkdjhakdsjfh kdhfkjashf k