rulletrappe

DET FORGÆLDEDE DANSKE FOLK

Danskerne er verdens mest forgældede folk. Med en samlet gældsmængde, der er mere end tre gange så høj som det samlede…


VI HAR FORSØMT DET VIGTIGSTE OPGØR EFTER FINANSKRISEN

Lørdag 15. september 2008 indvarslede et tabt årti. Det kan vi konstatere her ti år efter, at Lehman Brothers gik konkurs og udløste en…


ØMU REFORMER I BLINDGYDE

Franskmændene frygter med god grund, at Emmanuel Macrons visioner for øget europæisk integration falder fuldstændig til jorden – og at de…


DRAMAET UNDER RADAREN: EU’S KAPITALMARKEDSUNIONEN

Trods årtiers snak om kapitalens fri bevægelighed, så er kapitalmarkederne i Europa fortsat stærkt fragmenterede. Det skal en ny EU’s nye…


BANKUNIONEN SENDT TIL TÆLLING

Det er kun et par uger siden, at Emmanuel Macron udbad sig svar fra Tyskland på de reform visioner, den franske præsident har brugt en stor…


KAMPEN FOR EUROEN

Om mindre end en måned skal der efter planen træffes bindende beslutninger om de reformer af ØMU samarbejdet, som det politiske…


PARADISE PAPERS BØR FØRE TIL NY GLOBAL SKAT

Sidste søndag åbnede Det Internationale Konsortium for Undersøgende Journalister (ICIJ) og Politiken for dæmningen, der hidtil havde holdt…